Muzičke akademije

Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu
Josipa Štadlera 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 200-299
E-mail: svjetlanahas@yahoo.com
www.mas.unsa.ba

Muzička Akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 57 342 125
Fax: +387 57 342 125
E-mail: makss@spinter.net
www.muzickaakademija.net