Akademije scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo
Obala Kulina bana 11
7100 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 215 277
Fax: +387 33 215 277
E-mail: asu@asu.unsa.ba
www.asu.unsa.ba

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 348 800
Fax: +387 51 348 805
E-mail: info@aubl.org
www.aubl.org