Banja Luka

Umjetnička galerija ”UDAS”
Sime Miljuša 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 439 239
Fax: +387 51 437 488
E-mail: udas@teol.net
www.udas.rs.ba