Sarajevo

Zemaljski muzej
Zmaja od Bosne 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 668-027
E-mail: kontakt@zemaljskimuzej.ba
www.zemaljskimuzej.ba

Historijski Muzej Bosne i Hercegovine
Zmaja od Bosne 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 226 098
E-Mail: histmuz@bih.net.ba
www.muzej.ba

Muzej Sarajeva
Josipa Štadlera 32
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 475 740
Fax: +387 33 475 749
E-mail: muzejsarajeva@bih.net.ba
www.muzejsarajeva.ba

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine
Zelenih beretki 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 266 550, 266 551
Fax: + 387 33 226 609
E-mail: info@ugbih.ba
www.ugbih.ba

Svrzina kuća
Glodžina 8
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 535 264
E-mail: info@muzejsarajeva.ba
www.muzejsarajeva.ba

Brusa bezistan
Abadžiluk 10
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 239 590
E-mail: info@muzejsarajeva.ba
www.muzejsarajeva.ba

Sarajevo 1878 – 1918
Zelenih beretki 1
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 533 288
E-mail: info@muzejsarajeva.ba
www.muzejsarajeva.ba

Despića kuća
Despićeva 2
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 215 531
E-mail: info@muzejsarajeva.ba
www.muzejsarajeva.ba

Muzej Jevreja
Velika Avlija bb
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 535 688
E-mail: info@muzejsarajeva.ba
www.muzejsarajeva.ba

Muzej Sarajevske pivare
Franjevačka 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 491 138
E-mail: museum@pivara.ba
www.sarajevska-pivara.com

Muzej Gazi Husrev-bega
Sarači 33
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 233 170
E-mail: muzej-gazi@hotmail.com
www.tourism-gazi.ba

Muzej Gazi Husrev-begove bilioteke
Gazi Husrev-begova 46
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 238 152
Fax: +387 33 205 525
E-mail: info@ghb.ba
www.ghb.ba

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti-Galerija “Mak”
Sime Milutinovića Sarajlije 7
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 201 861

Olimpijski muzej
Alipašina bb, Olimpijska dvorana Juan Antonio Samaranch
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 226 414
Fax: +387 33 226 382
E-mail: okbih@okbih.ba
www.okbih.ba

Muzej Alije Izetbegovića
Kapi-kula Ploča, Kovači
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 237 220
E-mail: info@muzejalijaizetbegovic.ba
www.muzejalijaizetbegovic.ba

Spomenički kompleks “Tunel spasa”
Tuneli 1
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 778 672
E-mail: info@tunelspasa.ba
www.tunelspasa.ba

Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi
Terezije bb (Dom mladih/CentarSkenderija)
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 216 927
E-mail: arsaevi@arsaevi.ba
www.arsaevi.ba

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić
Mula Mustafe Bašeskije 21
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 279 800
Fax: +387 33 279 763
E-mail: info@bosnjackiinstitut.ba
www.bosnjackiinstitut.ba

Art kuća sevdaha
Halači 5, Velike daire, Baščaršija
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 239 943

Stara pravoslavna crkva i muzej
Mula-Mustafe Bašeskije 59
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 571 761